Rafał Nowak, adwokat

 

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 1990r. zdał egzamin adwokacki. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Kielcach.

      

Od początku przemian gospodarczych w Polsce brał udział w tworzeniu podmiotów gospodarczych i ich obsłudze oraz w postępowaniach prywatyzacyjnych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu regulacji spółek prawa handlowego, a także prawa cywilnego, prawa wekslowego oraz prawa karnego.

Posiada duże doświadczenie w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, w szczególności w negocjacjach z wierzycielami i przeprowadzaniu układów. Pełni funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych.

Reprezentuje klientów w sprawach karnych dotyczących przestępstw gospodarczych i odpowiedzialności osób reprezentujących podmioty gospodarcze.

Języki: angielski
E-mail: rafal.nowak@hipoteczna.pl